1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Χωρητικός αισθητήρας στάθμης πλήρωσης για βιομηχανικές εφαρμογές

Χωρητικός αισθητήρας στάθμης πλήρωσης για βιομηχανικές εφαρμογές

Ο χωρητικός αισθητήρας στάθμης πλήρωσης χωρίς πλωτήρα στην εργαλειομηχανή δεν επιτρέπει το κόλλημα των κινούμενων τμημάτων

  • Κανένα κόλλημα των κινούμενων τμημάτων, π.χ. πλωτήρας
  • Μέτρηση στάθμης πλήρωσης για μέσα με βάση το νερό και το λάδι
  • Δυνατότητα ενεργοποίησης της ενσωματωμένης ασφάλειας υπερπλήρωσης
  • 4x έξοδοι μεταγωγής, 2x έξοδοι μεταγωγής ή 1x αναλογική έξοδος και 1x έξοδος μεταγωγής
  • Διαθεσιμότητα σε 3 μήκη (264 mm, 472 mm και 728 mm)

Χωρητικός αισθητήρας στάθμης πλήρωσης
Ο χωρητικός αισθητήρας στάθμης πλήρωσης LK αξιολογεί τη χωρητικότητα του μέσου. Η συγκεκριμένη αρχή μέτρησης δεν απαιτεί κινούμενα τμήματα και συνεπώς είναι ανεπηρέαστη από τον αφρό και τη ρύπανση στο μέσο.

Ο αισθητήρας για βιομηχανικές εφαρμογές
Ο αισθητήρας LK είναι κατάλληλος για μέσα με βάση το νερό και το λάδι, για αυτό ενδείκνυται για χρήση σε δεξαμενές υδραυλικού υγρού ή ψυκτικού λιπαντικού Χάρη στην ενσωματωμένη ασφάλεια υπερπλήρωσης, οι χώροι εργασίας παραμένουν στεγνοί και τα επιτηρούμενα δοχεία γεμάτα. Εκτός από τη συμβατική θέση σε λειτουργία μέσω των πλήκτρων και της οθόνης, η σειρά LK μπορεί να παραμετροποιηθεί πιο γρήγορα και εύκολα με IO-Link (π.χ. διασύνδεση USB). Ανεξάρτητα από τη λειτουργία εξόδου του αισθητήρα, το IO-Link μεταβιβάζει τη συνεχή στάθμη πλήρωσης.