1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Περισσότερη ασφάλεια διεργασίας μεταξύ των βαθμονομήσεων

Περισσότερη ασφάλεια διεργασίας μεταξύ των βαθμονομήσεων

Ακριβείς αισθητήρες θερμοκρασίας με ενσωματωμένη αναγνώριση παρέκκλισης μέσω στοιχείων PT και NTC

  • Ενσωματωμένη αναγνώριση παρέκκλισης μέσω στοιχείων PT και NTC
  • Η συνεχής επιτήρηση παρέκκλισης αυξάνει την ασφάλεια διεργασίας μεταξύ των βαθμονομήσεων
  • Τα διαστήματα βαθμονόμησης μπορούν να προσαρμοστούν ή να παραλειφθούν
  • Ο αισθητήρας συνοδεύεται με ένα δωρεάν πιστοποιητικό βαθμονόμησης 5 σημείων
  • Υψηλή ακρίβεια ± 0,2 K σε εύρος -10...130 C

Περισσότερη ασφάλεια διεργασίας χάρη στη συνεχή επιτήρηση παρέκκλισης
Οι αισθητήρες της σειράς κατασκευής TAD διαθέτουν δύο στοιχεία αντίστασης με διαφορετικές χαρακτηριστικές καμπύλες (PT και NTC) που παρακολουθούνται αμφίπλευρα και συνεχόμενα κατά τη διαδικασία. Μία προκύπτουσα παρέκκλιση αναγνωρίζεται άμεσα και σηματοδοτείται. Αυτό αυξάνει την ασφάλεια διεργασίας. Και οι τρεις τιμές διεργασίας (μέση τιμή, στοιχείο PT, στοιχείο NTC) τεκμηριώνονται μέσω του IO-Link. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται διαρκής διαφάνεια για τη διαχείριση ποιότητας. Τα διαστήματα βαθμονόμησης μπορούν να προσαρμοστούν ή να παραλειφθούν.

Ακριβής βαθμονόμηση 5 σημείων από το εργοστάσιο
Χάρη στη ρύθμιση θερμοκρασίας 5 σημείων κατά τη διαδικασία κατασκευής, ο αισθητήρας θερμοκρασίας TAD έχει ακρίβεια ± 0,2 K στο εύρος -10...130 C.


Ενημερωμένο δελτίο