1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Επιτήρηση στροφών με IO-Link

Επιτήρηση στροφών με IO-Link

Συμπαγείς αισθητήρες στροφών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης και IO-Link σε διάφορα σχήματα κατασκευής για ποικίλες εφαρμογές

  • Διάφορα σχήματα κατασκευής για ποικίλες εφαρμογές
  • Ρυθμιζόμενοι τρόποι λειτουργίας, όπως Single, Two Point ή Window
  • Τέσσερις πρόσθετες λειτουργίες μέσω IO-Link
  • Δυνατότητα τοποθέτησης εφαρμοστά και μη εφαρμοστά
  • Ως συσκευή βύσματος με τάση τροφοδοσίας 24 V DC

Συμπαγές σύστημα επιτήρησης στροφών
Σε αυτούς τους αισθητήρες στροφών, το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης είναι ήδη ενσωματωμένο στο περίβλημα αισθητήρα. Αυτό επιτρέπει οικονομική και εύκολα υλοποιήσιμη επιτήρηση περιστροφικών όπως και γραμμικών κινήσεων σε σχέση με την υπέρβαση και την υστέρηση ονομαστικών τιμών. Η ρύθμιση της οριακής τιμής στροφών, με βάση την οποία ενεργοποιείται η έξοδος, πραγματοποιείται μέσω IO-Link.

Τομείς χρήσης
Ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας μεταφοράς, οι συμπαγείς αισθητήρες ταχύτητας στροφών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών, για παράδειγμα για την επιτήρηση μηχανισμών προώθησης ιμάντα ή ανυψωτήρων κάδων. Στην περίπτωση αυτή χρησιμεύουν κατά κανόνα στην επιτήρηση της μείωσης της ονομαστικής τιμής κάτω από το όριο, τυχόν μπλοκαρίσματος ή ακινητοποίησης. Τα διάφορα σχήματα κατασκευής και το μεγάλο εύρος στροφών επιτρέπουν τη χρήση σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές.

Λειτουργίες μέσω IO-Link
Οι αισθητήρες στροφών περιέχουν ολόκληρο το σύστημα επιτήρησης στροφών. Μέσω IO-Link εξακριβώνονται πρόσθετες τιμές, π.χ. ο τρέχων αριθμός στροφών ή το σημείο μεταγωγής. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων από απόσταση, όπως χρόνος κάλυψης εκκίνησης, μέσω IO-Link. Επιπλέον, το IO-Link επιτρέπει την ενεργοποίηση της "λειτουργίας παράθυρου". Η χρηστικότητα αυξάνεται με δύο σημεία μεταγωγής που ρυθμίζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Μέσω IO-Link μπορεί να εκτελεστεί ακόμα και η εκμάθηση από απόσταση. Μέσω της προαιρετικής αντιστάθμισης φόντου υπάρχει δυνατότητα μεταβολής της απόστασης μεταγωγής με μία "διαδικασία εκμάθησης", για εξάλειψη τυχόν στοιχείων διαταραχής στο φόντο. Για ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια της εγκατάστασης, υπάρχει δυνατότητα προσάρτησης στο ifm SMARTOBSERVER. Εννοείται ότι ο συμβατός με το IO-Link αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τον συμβατικό τρόπο λειτουργίας SIO.

Τρόπος λειτουργίας
Ο ενσωματωμένος επαγωγικός αισθητήρας ενεργοποιείται από τη διέλευση έκκεντρων ή άλλων μεταλλικών στοιχείων μεταγωγής. Το σύστημα αξιολόγησης υπολογίζει από τη χρονική απόσταση των ενεργοποιήσεων την περιοδική διάρκεια ή/και τη συχνότητα (πραγματική τιμή στροφών) και συγκρίνει τα δεδομένα αυτά με το ρυθμισμένο σημείο μεταγωγής (ονομαστική τιμή). Η διασύνδεση της εξόδου πραγματοποιείται κατά τη χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης και όταν οι στροφές υπερβαίνουν τη ρυθμισμένη τιμή ενεργοποίησης. Μια LED υποδεικνύει τη μείωση των ονομαστικών στροφών κάτω από το όριο και την απενεργοποίηση της εξόδου.