1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Καταγραφή στάθμης πλήρωσης χωρίς συντήρηση

Καταγραφή στάθμης πλήρωσης χωρίς συντήρηση

Μέγιστη καταστολή πρόσφυσης, ανθεκτικότητα στα κτυπήματα και στους κραδασμούς με στιβαρό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα

  • Η υψηλότερη καταστολή πρόσφυσης στην αγορά
  • Ευέλικτη συναρμολόγηση χάρη στην εγκατάσταση ανεξάρτητα από τη θέση
  • Ανθεκτικός στα κτυπήματα και στους κραδασμούς με στιβαρό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα
  • Απλό "Plug & Play" χάρη στην εργοστασιακή ρύθμιση
  • Διαχωρισμός μέσων με παραμετροποίηση των σημείων μεταγωγής

Στάθμη πλήρωσης υπό έλεγχο
Με τη σειρά LMC επιτηρείτε με ασφάλεια τις οριακές στάθμες, π.χ. στην εργαλειομηχανή ή και στη διαχείριση αποβλήτων, ή προστατεύετε τις αντλίες από ξηρή λειτουργία. Χάρη στην οπίσθια συναρμολόγηση είναι δυνατά διάφορα μήκη εγκατάστασης, καθώς και συναρμολόγηση ανάλογα με την εφαρμογή.

Ένας αισθητήρας για όλα τα μέσα
Ο LMC μπορεί να προσαρμοστεί σε σχεδόν όλα τα υγρά και παστώδη μέσα, καθώς και σε χύδην υλικά. Οι μόνιμες θερμοκρασίες μέσου έως 100 C ή η ισχυρή πρόσφυση δεν αποτελούν πρόβλημα. Μέσω δύο ανεξάρτητα ρυθμιζόμενων εξόδων μεταγωγής είναι δυνατή η διάκριση ανάμεσα σε δύο μέσα. Η παραμετροποίηση μπορεί να γίνει μέσω IO-Link και μέσω της διασύνδεσης USB E30396.

 


Τρέχον ενημερωτικό δελτίο