1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Ανταλλακτικά
  5. O-ring και φλάντζες

Ανταλλακτικά - O-ring και τσιμούχες στεγάνωσης

  • Αξιόπιστη αξονική και ακτινική στεγανοποίηση
  • Εξασφαλισμένη στεγανότητα ακόμα και με πολύ υψηλή πίεση συστήματος

Ανταλλακτικά - O-ring και τσιμούχες στεγάνωσηςΑνταλλακτικά - Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι και δακτύλιοι στεγάνωσης

Οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι διασφαλίζουν την αξιόπιστη στεγανοποίηση των αισθητήρων διεργασίας που βρίσκονται μέσα σε σωληνώσεις και δοχεία. Με τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους είναι δυνατή η στεγανοποίηση των συσκευών έναντι εξαιρετικά υψηλών πιέσεων. Η αρχική στεγανότητα επιτυγχάνεται με την προσυμπίεση του στεγανοποιητικού δακτυλίου κατά την τοποθέτηση. Η τελική συμπίεση στεγανοποίησης προκύπτει από την επικάλυψη της προσυμπίεσης και της εφαρμοζόμενης πίεσης συστήματος.