1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Ανταλλακτικά
  5. Ετικέτες επιγραφής

Ανταλλακτικά - Πεδία ετικέτας

  • Αξιόπιστη σήμανση συνδέσεων και επιμέρους συγκροτημάτων


Ανταλλακτικά - Πλακίδια επιγραφής

Πλακίδια επιγραφής χρησιμοποιούνται συχνά για τη σήμανση συνδέσεων και υποσυστημάτων σε κεντρικούς διανομείς, AS-Interface και μονάδες IO-Link. Μπορούν να εισαχθούν ή να στερεωθούν στα συγκεκριμένα σημεία στους κεντρικούς διανομείς ή τις μονάδες.