1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Ανταλλακτικά
  5. Βάση συναρμολόγησης /Κάτω τμήματα

Ανταλλακτικά - Βάση συναρμολόγησης / κάτω τμήματα

  • Γρήγορη εναλλαγή αισθητήρων χωρίς αλλαγή της καλωδίωσης


Βάση συναρμολόγησης / Κάτω τμήματα

Οι πλάκες συναρμολόγησης για ορθογωνικούς αισθητήρες εγγυώνται την ασφαλή τοποθέτηση σε μια επιφάνεια και μια καθορισμένη θέση τοποθέτησης. Προσφέρουν αξιόπιστη προστασία από ζημιές και επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση του αισθητήρα χωρίς νέα ευθυγράμμιση.