1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά

  • Τα προστατευτικά πώματα εξασφαλίζουν το βαθμό προστασίας, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιούνται υποδοχές σύνδεσης
  • Παξιμάδια για αξιόπιστη στερέωση αισθητήρων με σπειροτομημένο χιτώνιο
  • Ετικέτες για αξιόπιστη σήμανση συνδέσεων και επιμέρους συγκροτημάτων

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά

Τα προστατευτικά καπάκια διασφαλίζουν τον αντίστοιχο βαθμό προστασίας των κεντρικών διανομέων ή μονάδων κλείνοντας τις υποδοχές που δεν χρησιμοποιούνται. Τα πλακίδια επιγραφής επιτρέπουν την ασφαλή σήμανσή τους. Τσιμούχες στεγανοποίησης χρησιμοποιούνται για την αξιόπιστη στεγανοποίηση των αισθητήρων διεργασίας που βρίσκονται μέσα σε σωληνώσεις και δοχεία.