1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Προστασία συσκευής
  5. Κλιματικοί σωλήνες για αισθητήρες στάθμης

Προστασία συσκευής - Κλιματικοί σωλήνες για αισθητήρες στάθμης

  • Για χρήση σε νερό και ένυδρα μέσα με θερμοκρασίες > 35 C


Σωλήνες κλιματισμού για αισθητήρες στάθμης πλήρωσης

Για τη χρήση ενός αισθητήρα στάθμης πλήρωσης της σειράς LK ή LI σε νερό και μέσα με βάση το νερό θερμοκρασίας > 35 °C, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε έναν σωλήνα κλιματισμού.