1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για συστήματα ελέγχου
  5. Στοιχεία τοποθέτησης και σύσφιξης για οθόνες

Παρελκόμενα για συστήματα ελέγχου - Για διάγνωση και εξ΄ αποστάσεως συντήρηση

  • Επίπεδη κεραία CANremote GPS με ενσωματωμένο ενισχυτή
  • Σύνδεση μέσω βύσματος κεραίας SMA
  • Πλακέ σχήμα για συναρμολόγηση σε όλες τις επίπεδες επιφάνειες