1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για συστήματα ελέγχου
  5. Στοιχεία τοποθέτησης και σύσφιξης για οθόνες

Παρελκόμενα για συστήματα ελέγχου - Στοιχεία τοποθέτησης και σύσφιξης για οθόνες

  • Για σταθερή και ασφαλή εγκατάσταση οθονών και μονάδων διαλογικής επικοινωνίας
  • Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε κινητά μηχανήματα
  • Εκδόσεις για τοποθέτηση σε πάνελ, σε πίνακα ελέγχου και για επιφανειακή τοποθέτηση
  • Δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιαδήποτε θέση χάρη στην ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις
  • Υλικά σφράγισης που εξασφαλίζουν αποτελεσματική απορρόφηση των δονήσεων

Παρελκόμενα για συστήματα ελέγχου - Στοιχεία τοποθέτησης και σύσφιξης για οθόνες