1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για συστήματα ελέγχου
  5. Καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας

Παρελκόμενα για συστήματα ελέγχου - Καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας

  • Για γρήγορο και εύκολο καθορισμό και ρύθμιση παραμέτρων


Καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας

Τα καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την παραμετροποίηση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία π.χ. συστημάτων ελέγχου, αισθητήρων και συνδρομητών διαύλου CAN. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει προκαλωδιωμένα σετ καλωδίων, προσαρμογείς προγραμματισμού ή κουτιά ελατηριωτών ακροδεκτών.