1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για συστήματα επιτήρησης κραδασμών
  5. Προσαρμογέας συναρμολόγησης

Παρελκόμενα για συστήματα επιτήρησης κραδασμών - Προσαρμογείς τοποθέτησης

  • Αξιόπιστη στερέωση στην επιφάνεια του μηχανήματος
  • Για χρήση με μη τυποποιημένη γείωση


Παρελκόμενα συστημάτων επιτήρησης κραδασμών - Προσαρμογείς συναρμολόγησης

Προσαρμογείς συναρμολόγησης χρησιμεύουν στο βίδωμα αισθητήρων κραδασμών στην επιφάνεια της μηχανής.
Η χρήση συστημάτων μέτρησης κραδασμών σε μηχανές προϋποθέτει τη γείωση της μηχανής σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Όταν η εμφάνιση ρευμάτων γείωσης σε μια εγκατάσταση δεν μπορεί να αποκλειστεί, συνιστάται η χρήση του προσαρμογέα PEEK.