1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για συστήματα επιτήρησης κραδασμών
  5. Λογισμικό OPC Server

Παρελκόμενα για συστήματα επιτήρησης κραδασμών - Λογισμικό OPC Server

  • Απλή ενσωμάτωση δεδομένων με χρήση τυπικού OPC interface
  • Υποστηρίζει τις προδιαγραφές OPC Data Access 1, 2, 3 και OPC XML-DA Windows
  • Υποστηρίζει αναζήτηση βάσει namespace
  • Ανάγνωση και εγγραφή χαρακτηριστικών τιμών δόνησης και παραμέτρων παρακολούθησης με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη