1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για συστήματα αναγνώρισης
  5. Καλώδια σύνδεσης για κεραίες

Παρελκόμενα για συστήματα αναγνώρισης - Καλώδια σύνδεσης για κεραίες

  • Για σύνδεση κεραιών RFID UHF
  • Για αξιόπιστη μετάδοση σημάτων
  • Στιβαρό βύσμα με βιδωτό σύνδεσμο