1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για AS-i
  5. Για AirBoxes

Παρελκόμενα για AS-i - Για Airbox

  • Σιγαστήρας για μείωση της στάθμης θορύβου
  • Βύσματα σχήματος T και L για αξιόπιστη σύνδεση
  • Προστατευτικά πώματα και τάπες σφράγισης για προστασία των μη χρησιμοποιούμενων συνδέσεων


Για AirBox

Για τη θέση σε λειτουργία των AS-i AirBox η ifm προσφέρει μια ευρεία γκάμα παρελκόμενων.
Σε αυτήν περιλαμβάνονται σιγαστήρες για τη μείωση του θορύβου, σύνδεσμοι T και L για την ασφαλή σύνδεση πεπιεσμένου αέρα και προστατευτικά καπάκια και πώματα για την προστασία των συνδέσεων που δεν χρησιμοποιούνται.