1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για AS-i
  5. Για Ασφάλεια στην Εργασία

Παρελκόμενα για AS-i - Για Ασφάλεια στην Εργασία

  • Πινακίδα ΣΤΟΠ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • Αρσενικός κονέκτορας γεφύρωσης για βαθμίδες ασφαλείας

Παρελκόμενα για AS-i - Για Ασφάλεια στην ΕργασίαΑσφάλεια στην εργασία

Ενσωματούμενοι θηλυκοί κονέκτορες τοποθετούνται κυρίως σε κιβώτια διανομής και περιβλήματα. Χρησιμεύουν στη σύνδεση αισθητήρων, ενεργοποιητών και μονάδων μέσω αρσενικών κονεκτόρων και καλωδίων σύνδεσης.