1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για AS-i
  5. Για Ασφάλεια στην Εργασία

Παρελκόμενα για AS-i - Για Ασφάλεια στην Εργασία

  • Πινακίδα ΣΤΟΠ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • Προστατευτικό κολάρο για διακόπτη ΣΤΟΠ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • Αρσενικός κονέκτορας γεφύρωσης για βαθμίδες ασφαλείας


Ασφάλεια στην εργασία

Ενσωματούμενοι θηλυκοί κονέκτορες τοποθετούνται κυρίως σε κιβώτια διανομής και περιβλήματα. Χρησιμεύουν στη σύνδεση αισθητήρων, ενεργοποιητών και μονάδων μέσω αρσενικών κονεκτόρων και καλωδίων σύνδεσης.