1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για AS-i
  5. Καλώδια διευθυνσιοδότησης και προγραμματισμού

Παρελκόμενα για AS-i- Καλώδια διευθυνσιοδότησης και προγραμματισμού

  • Διευθυνσιοδότηση ενεργών μονάδων AS-i
  • Καλώδιο προγραμματισμού για την κύρια μονάδα AS-i και τον ελεγκτή
  • Καλώδιο σύνδεσης για μονάδες επιτήρησης ασφαλείας AS-i με βύσμα Western
  • Καλώδιο USB interface για σύνδεση της μονάδας επιτήρησης ασφαλείας


Παρελκόμενα για AS-Interface - Καλώδια εκχώρησης διευθύνσεων και προγραμματισμού

Με ένα καλώδιο εκχώρησης διευθύνσεων μπορούν να εκχωρηθούν στις μονάδες AS-i σε τοποθετημένη και καλωδιωμένη κατάσταση γρήγορα και εύκολα διευθύνσεις μέσω της αντίστοιχης διασύνδεσης.