1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για AS-i
  5. Παρελκόμενα για κάτω τμήματα στοιχείου

Παρελκόμενα για AS-i - Παρελκόμενα για κάτω τμήματα βαθμίδας

  • Σφράγισμα και κάλυψη της μη χρησιμοποιούμενης εισόδου καλωδίων
  • Ελάσματα στερέωσης για επιτόπου στερέωση και τοποθέτηση σε ράγα DIN
  • Υλικά σφράγισης και πώματα για διασφάλιση του βαθμού προστασίας


Παρελκόμενα για κάτω τμήματα μονάδων

Η ifm προσφέρει μια ευρεία γκάμα παρελκόμενων για διάφορα κάτω τμήματα μονάδων. Εδώ περιλαμβάνονται π.χ. προστατευτικά καπάκια για συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται και στεγανοποιήσεις επίπεδων καλωδίων για διασφάλιση του βαθμού προστασίας.