1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών
  5. Μπουτόν εκμάθησης

Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών - Μπουτόν εκμάθησης

  • Για τον καθορισμό της ελάχιστης αβεβαιότητας μέτρησης
  • Ο αριθμός και οι θέσεις των σημείων μέτρησης μπορούν να επιλεγχθούν.
  • Για διασφάλιση σταθερής ποιότητας παραγωγής
  • Πιστοποιητικό βαθμονόμησης παγκόσμιας αναγνώρισης