1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών
  5. Παρελκόμενα τοποθέτησης για υποβρύχιους αισθητήρες πίεσης

Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών - Παρελκόμενα τοποθέτησης για υποβρύχιους αισθητήρες πίεσης

  • Πρόσθετο βάρος για μείωση των ταλαντώσεων
  • Στοιχείο φίλτρου για αποφυγή έμφραξης του τριχοειδούς σωλήνα
  • Κιβώτιο διαμοίρασης με ενσωματωμένο εξαερισμό
  • Αξιόπιστη στερέωση μέσω σφιγκτήρα καλωδίων


Παρελκόμενα συναρμολόγησης για αισθητήρες στάθμης

Ο αισθητήρας στάθμης πρέπει τοποθετείται έτσι μέσα στο δοχείο, ώστε να βρίσκεται κατά το δυνατόν κοντά στον πυθμένα του δοχείου. Το στήριγμα σύσφιξης καλωδίων διασφαλίζει μια αξιόπιστη στερέωση.
Ένα επιπρόσθετο βάρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή ή μείωση κινήσεων ταλάντωσης της συσκευής. Για να αποτραπεί η έμφραξη του τριχοειδούς σωλήνα, μπορεί να τοποθετηθεί ένα στοιχείο φίλτρου ή να χρησιμοποιηθεί ένα κουτί διανομέα με αερισμό.