1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών
  5. Καλύμματα με σπείρωμα για αισθητήρες θερμοκρασίας

Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών - Θερμοθήκες με σπείρωμα για αισθητήρες θερμοκρασίας

  • Αξιόπιστη κάλυψη του σπειρώματος όταν η εγκατάσταση γίνεται σε χώρους όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής


Καλύμματα σπειρωμάτων για αισθητήρες θερμοκρασίας

Κατά τη χρήση αισθητήρων θερμοκρασίας σε εφαρμογές υγιεινής τα καλύμματα σπειρωμάτων διασφαλίζουν την αξιόπιστη κάλυψη της σύνδεσης διεργασίας.