1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών
  5. Σύνδεσμοι κωνικού δακτυλίου

Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών - Σύνδεσμοι κωνικού δακτυλίου

  • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση αισθητήρων θερμοκρασίας
  • Ρύθμιση του ζητούμενου βάθους βύθισης με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
  • Υψηλή αντοχή σε πίεση


Σύνδεσμοι κωνικού δακτυλίου

Με συνδέσμους κωνικού δακτυλίου επιτρέπεται η εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση των ραβδόμορφων αισθητήρων θερμοκρασίας. Το επιθυμητό βάθος βύθισης του αισθητήρα μπορεί να ρυθμιστεί με ευκολία.