1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών
  5. Προσαρμογείς τοποθέτησης για χωρητικούς αισθητήρες

Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών - Προσαρμογείς τοποθέτησης για χωρητικούς αισθητήρες

  • Αποτελεσματική προστασία κατά της συσσώρευσης βρομιάς, των κρούσεων και των κραδασμών
  • Αξιόπιστη εγκατάσταση σε τοιχώματα δοχείων


Προσαρμογείς τοποθέτησης για χωρητικούς αισθητήρες

Για την ανίχνευση της στάθμης πλήρωσης σε δοχεία και δεξαμενές με τη βοήθεια χωρητικών αισθητήρων, ο χωρητικός αισθητήρας τοποθετείται με τη βοήθεια ενός προσαρμογέα τοποθέτησης στο τοίχωμα του δοχείου. Ο προσαρμογέας προστατεύει τον αισθητήρα από ρύπους, κτυπήματα και κρούσεις. Το προαιρετικά διαθέσιμο προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει την είσοδο καλωδίου αποτελεσματικά στο εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής.