1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών
  5. Αντάπτορες για πολύ μικρές ογκομετρικές ροές

Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών - Αντάπτορες για πολύ μικρές ογκομετρικές ροές

  • Αξιόπιστος εντοπισμός μικρών τιμών παροχής
  • Εύκολη εγκατάσταση του αισθητήρα ροής μέσω προσαρμογέα
  • Υψηλή αντοχή σε πίεση


Προσαρμογείς για μικρές ποσότητες ροής

Ο προσαρμογέας χαμηλής ροής χρησιμοποιείται για την αξιόπιστη ανίχνευση εξαιρετικά μικρών ποσοτήτων ροής. Ο αισθητήρας ροής βιδώνεται εύκολα με έναν προσαρμογέα μέσα στον προσαρμογέα χαμηλής ροής.