1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών
  5. Τάπα στεγανοποίησης

Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών - Τάπες στεγάνωσης

  • Ασφαλής κάλυψη των μη χρησιμοποιούμενων συνδέσεων διεργασίας


Τάπες στεγανοποίησης

Οι τάπες στεγανοποίησης χρησιμεύουν κατά τη συγκόλληση των προσαρμογέων διεργασίας στην προστασία έναντι στρέβλωσης και ζημιών του σπειρώματος λόγω σκωρίας συγκόλλησης. Κατά την αφαίρεση του αισθητήρα επιτρέπουν το ασφαλές κλείσιμο μη απαραίτητων συνδέσεων διεργασίας.