1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για οπτικά πλέγματα και κουρτίνες ασφαλείας
  5. Γωνιακός καθρέπτης

Παρελκόμενα για οπτικά πλέγματα και κουρτίνες ασφαλείας - Γωνιακοί καθρέπτες

  • Αξιόπιστη εκτροπή της δέσμης φωτός
  • Προστασία επικίνδυνων περιοχών από πολλές πλευρές


Γωνιακοί καθρέπτες

Γωνιακοί καθρέπτες για οπτικά πλέγματα και παραπετάσματα χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται η πολύπλευρη ασφάλιση των περιοχών κινδύνου. Διασφαλίζουν την αξιόπιστη εκτροπή της φωτεινής δέσμης. Η ifm προσφέρει γωνιακούς καθρέπτες σε διάφορα μήκη έως 1.980mm για ύψη πεδίου προστασίας έως 1.510mm.