1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για κωδικοποιητές
  5. Σύνδεσμοι και έδρανα

Παρελκόμενα για κωδικοποιητές - Σύνδεσμοι και έδρανα

  • Μετάδοση περιστροφικών κινήσεων χωρίς τζόγο
  • Αποτελεσματική απόσβεση δονήσεων
  • Εξαιρετική αντιστάθμιση σφαλμάτων ευθυγράμμισης
  • Χαμηλή ακαμψία ελατηρίου στρέψης
  • Μικρές δυνάμεις επαναφοράς


Σύνδεσμοι και έδρανα

Σύνδεσμοι και έδρανα για κωδικοποιητές εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη μετάδοση περιστροφικών κινήσεων, αποσβένουν κραδασμούς και αντισταθμίζουν σφάλματα ευθυγράμμισης. Οι ελατηριωτοί συστολικοί σύνδεσμοι παρέχουν επιπλέον ηλεκτρική μόνωση.