1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες οπτικών ινών
  5. Κοπτικά

Παρελκόμενα για αισθητήρες οπτικών ινών - Κοπτικά

  • Ακριβής κοπή οπτικών ινών
  • Διατήρηση της ποιότητας της οπτικής επιφάνειας ανίχνευσης κατά τη διάρκεια της κοπής


Κοπτικά εργαλεία

Με το κοπτικό εργαλείο μπορούν να κοπούν ακρυλικές οπτικές ίνες στο επιθυμητό μήκος. Η υψηλή ποιότητα της οπτικής επιφάνειας εξόδου φωτός παραμένει αμετάβλητη.