1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες οπτικών ινών
  5. Ειδικά εξαρτήματα

Παρελκόμενα για αισθητήρες οπτικών ινών - Ειδικά εξαρτήματα

  • Ρύθμιση αισθητήρων οπτικής διακλάδωσης με χρήση οπτικών ινών διέλευσης δέσμης
  • Αναπαραγωγή της οπτικής συμπεριφοράς των αισθητήρων διάχυτης ανάκλασης για μικρές αποστάσεις
  • Αξιόπιστος εντοπισμός αντικειμένων μπροστά από φωτεινές ή στιλπνές επιφάνειες


Ειδικά στηρίγματα

Τα διχαλωτά στηρίγματα επιτρέπουν την τοποθέτηση ενός συστήματος πεταλοειδών φωτοκύτταρων με τη βοήθεια οπτικών ινών μιας χρήσης.
Με την τοποθέτηση οπτικών ινών μιας χρήσης στο γωνιακό στήριγμα προκύπτει η οπτική συμπεριφορά ενός αισθητήρα διάχυσης κοντινής απόστασης και συνεπώς χαρακτηριστικά καταστολής φόντου. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα σε φωτεινά ή λαμπερά φόντα.