1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης
  5. Προσαρμογείς τοποθέτησης για χωρητικούς αισθητήρες

Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης - Αντάπτορες τοποθέτησης για χωρητικούς αισθητήρες

  • Αξιόπιστη εγκατάσταση σε τοιχώματα δοχείων
  • Αποτελεσματική προστασία κατά της συσσώρευσης βρομιάς, των κρούσεων και των κραδασμών


Προσαρμογείς τοποθέτησης για χωρητικούς αισθητήρες

Ο προσαρμογέας τοποθέτησης χρησιμεύει στην τοποθέτηση και στερέωση ενός χωρητικού αισθητήρα στο τοίχωμα ενός δοχείου. Επιπλέον προστατεύει τον αισθητήρα από ρύπους, κρούσεις και κτυπήματα στο εσωτερικό του δοχείου. Ένα προαιρετικά διαθέσιμο προστατευτικό κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατευτεί η είσοδος καλωδίου του αισθητήρα στο εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής.