1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης
  5. Εμβολα οριοθέτησης για επαγωγικούς αισθητήρες

Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης - Εμβολα οριοθέτησης για επαγωγικούς αισθητήρες

  • Αξιόπιστη προστασία σε περίπτωση μηχανικού τερματισμού
  • Αντοχή στις υψηλές δυνάμεις κινητοποίησης
  • Επιτρέπει τη μεταγωγή ανεξάρτητα από το υλικό
  • Εξασφαλίζει ένα επακριβώς καθορισμένο σημείο μεταγωγής


Έμβολα αναστολής για επαγωγικούς αισθητήρες

Όταν κινούμενα μέρη της μηχανής οδηγούνται συνειδητά μέχρι το σημείο αναστολής ή όταν το σημείο μεταγωγής πρέπει να καθοριστεί με εξαιρετική ακρίβεια, χρησιμοποιούνται μηχανικά έμβολα σε συνδυασμό με επαγωγικούς αισθητήρες.
Τα ανθεκτικά έμβολα αναστολής προσφέρουν στον αισθητήρα αξιόπιστη προστασία κατά τη μηχανική αναστολή, ακόμα και σε μεγάλες δυνάμεις ενεργοποίησης.
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι, ότι ο αισθητήρας μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να αφαιρεθεί το έμβολο αναστολής και χωρίς να απαιτείται νέα ευθυγράμμιση του αισθητήρα.