1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης
  5. Βάση συναρμολόγησης

Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης - Βάσεις στήριξης

  • Διασφαλίζει μια καθορισμένη θέση εγκατάστασης
  • Για στερέωση ορθογώνιων αισθητήρων
  • Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση χωρίς επαναρρύθμιση
  • Αξιόπιστη προστασία από ζημιές
  • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επιφάνειες


Βάση συναρμολόγησης

Οι πλάκες συναρμολόγησης για ορθογωνικούς αισθητήρες εγγυώνται την ασφαλή τοποθέτηση σε μια επιφάνεια και μια καθορισμένη θέση τοποθέτησης. Προσφέρουν αξιόπιστη προστασία από ζημιές και επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση του αισθητήρα χωρίς νέα ευθυγράμμιση.