1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης
  5. Στήριγμα σύσφιξης

Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης - Καλύμματα στήριξης

  • Τερματικός αναστολέας κίνησης για καθορισμένη θέση εγκατάστασης
  • Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
  • Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση χωρίς επαναρρύθμιση
  • Αξιόπιστη προστασία από ζημιές


Στηρίγματα σύσφιξης

Τα στηρίγματα σύσφιξης διαθέτουν έναν μόνιμο αναστολέα για καθορισμένη θέση τοποθέτησης και
επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση των κυλινδρικών αισθητήρων χωρίς νέα ευθυγράμμιση. Η στιβαρή έκδοση προσφέρει αξιόπιστη προστασία από ζημιές κατά τη σκληρή βιομηχανική χρήση.