1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης
  5. Κολάρα στερέωσης με σταθερό τερματισμό

Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης - Κολάρα με σταθερό τερματισμό

  • Τερματικός αναστολέας κίνησης για καθορισμένη θέση εγκατάστασης
  • Ασφαλής στερέωση του αισθητήρα με κουμπωτό σύνδεσμο click-fit
  • Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
  • Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
  • Αξιόπιστη στερέωση σε επιφάνειες με δύο βίδες


Κολάρα στερέωσης με μόνιμο αναστολέα

Οι κυλινδρικοί αισθητήρες τοποθετούνται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά με κολάρα στερέωσης. Ο μόνιμος αναστολέας διασφαλίζει μια καθορισμένη θέση τοποθέτησης, ενώ το μάνδαλο ασφάλισης φροντίζει για την ασφαλή στερέωση του αισθητήρα. Το κολάρο στερέωσης συναρμολογείται αξιόπιστα πάνω σε επιφάνειες με τη βοήθεια δύο βιδών.