1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης
  5. Κολάρα στερέωσης

Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης - Κολάρα στερέωσης

  • Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
  • Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
  • Αξιόπιστη τοποθέτηση με σύσφιγξη με δύο βίδες


Κολάρα στερέωσης

Οι κυλινδρικοί αισθητήρες τοποθετούνται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά με κολάρα στερέωσης. Για την αξιόπιστη σύσφιξη χρησιμοποιούνται δύο βίδες.