1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τροφοδοτικά
  4. Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24 V DC
  5. Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24 V DC με IO-Link

Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24 V DC με IO-LinkΗλεκτρονικές ασφάλειες 24VDC με IO-Link

Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24V DC επιτηρούν μόνιμα το δευτερεύον ηλεκτρικό κύκλωμα και το απενεργοποιούν αξιόπιστα σε περίπτωση σφάλματος. Η χρήση αυτών των ηλεκτρονικών αυτόματων διακοπτών ασφαλείας επιτρέπει για παράδειγμα την απενεργοποίηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων με μεγάλο μήκος αγωγών σε περίπτωση υπερφόρτωσης, όπου ο μηχανικός διακόπτης προστασίας αγωγού συχνά δεν ενεργοποιείται.
Το σύστημα διαθέτει δομοστοιχειωτή κατασκευή και αποτελείται από μία μονάδα τροφοδοσίας και συνδεόμενες μονάδες ασφαλειών. Με τη βοήθεια ενός πλήκτρου είναι δυνατή η μεμονωμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση / επαναφορά κάθε καναλιού μιας μονάδας ασφάλειας. Επιπλέον η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει και να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link. Όλες οι πληροφορίες μεταδίδονται απευθείας στη συνδεδεμένη κύρια μονάδα ΙΟ-Link. Επιπλέον μεταδίδονται πληροφορίες διάγνωσης, όπως ο αυτόματος διακόπτης ασφαλείας που ενεργοποιήθηκε και ο αριθμός των διαδικασιών ενεργοποίησης ανά ασφάλεια. Και η ενεργοποίηση επιμέρους ηλεκτρικών κυκλωμάτων διαδοχικά για τη θέση σε λειτουργία ή επανενεργοποίηση μετά την αντιμετώπιση ενός σφάλματος μπορεί να γίνει από απόσταση μέσω ΙΟ-Link.
Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.