1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τροφοδοτικά
  4. Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24 V DC
  5. Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24 V DC

Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24 V DCΗλεκτρονικές ασφάλειες 24VDC

Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24V DC επιτηρούν μόνιμα το δευτερεύον ηλεκτρικό κύκλωμα και το απενεργοποιούν αξιόπιστα σε περίπτωση σφάλματος. Η χρήση αυτών των ηλεκτρονικών αυτόματων διακοπτών ασφαλείας επιτρέπει για παράδειγμα την απενεργοποίηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων με μεγάλο μήκος αγωγών σε περίπτωση υπερφόρτωσης, όπου ο μηχανικός διακόπτης προστασίας αγωγού συχνά δεν ενεργοποιείται.
Το σύστημα διαθέτει δομοστοιχειωτή κατασκευή και αποτελείται από μία μονάδα τροφοδοσίας και συνδεόμενες μονάδες ασφαλειών.
Οι μονάδες ασφαλειών διαθέτουν μία λυχνία LED, η οποία σηματοδοτεί αν η μονάδα έχει ενεργοποιηθεί, αν είναι ενεργή και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται. Η μονάδα τροφοδότησης διαθέτει επιπλέον μια γενική έξοδο για προειδοποιητικό μήνυμα, σε περίπτωση που μια μονάδα έχει ενεργοποιηθεί. Με τη βοήθεια ενός πλήκτρου είναι δυνατή η μεμονωμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση / επαναφορά κάθε καναλιού μιας μονάδας ασφάλειας.