1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Λογισμικό
  4. Επιτήρηση κατάστασης και ανάλυση κατανάλωσης ενέργειας

Επιτήρηση κατάστασης και ανάλυση κατανάλωσης ενέργειας

Επιτήρηση κατάστασης και ανάλυση κατανάλωσης ενέργειας

Το SmartObserver είναι ένα λογισμικό για την Online απεικόνιση τιμών μέτρησης με σκοπό την επιτήρηση κατάστασης μηχανών και εγκαταστάσεων ή την ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας.
Το λογισμικό δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις τρέχουσες τιμές διεργασίας και την εξέλιξη των τιμών – κατ' επιλογή σε μορφή πίνακα ή γραφικά με όρια ειδοποίησης. Για την εφαρμογή μιας στρατηγικής κλιμάκωσης συναγερμού μπορούν να ρυθμιστούν συναγερμοί για προληπτικές εργασίες συντήρησης.
Στην ένδειξη εντός της καμπίνας ο χρήστης βλέπει συνοπτικά όλα τα δεδομένα. Οι τρέχουσες τιμές διεργασίας μπορούν να εμφανιστούν για παράδειγμα με τη μορφή ράβδων, ταχύμετρου ή τάσης. Και η ανάλυση μέσω συσχέτισης περισσότερων τιμών διεργασίας είναι δυνατή.
Το SmartObserver μπορεί να ενσωματωθεί σε έναν διακομιστή δικτύου ή εναλλακτικά να εγκατασταθεί σε μια μηχανή.
Το λογισμικό συμβάλλει καθοριστικά στη βελτιστοποίηση και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη βελτίωση της οργάνωσης για προληπτική συντήρηση, επισκευή και σέρβις, και συνεπώς τη μείωση κόστους ολοκληρωμένων διαδικασιών παραγωγής.