1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Λογισμικό
  4. Λογισμικό προγραμματισμού
  5. Άδεια λογισμικού προγραμματισμού για CoDeSys

Άδεια λογισμικού προγραμματισμού για CoDeSys

  • Διαμόρφωση των κύριων και εξαρτώμενων μονάδων AS-i με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνηθισμένους Η/Υ με Windows
  • Γρήγορη και εύκολη δημιουργία AS-i projects
  • Προγραμματισμός και διαχείριση εφαρμογών PLC
  • Γραφική αναπαράσταση της διεργασίας και των δεδομένων ελέγχου μέσω προγράμματος περιήγησης στο web


Άδεια λογισμικού προγραμματισμού για CODESYS

Ενσωματούμενοι θηλυκοί κονέκτορες τοποθετούνται κυρίως σε κιβώτια διανομής και περιβλήματα. Χρησιμεύουν στη σύνδεση αισθητήρων, ενεργοποιητών και μονάδων μέσω αρσενικών κονεκτόρων και καλωδίων σύνδεσης.