1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Λογισμικό
  4. Λογισμικό προγραμματισμού
  5. Για ελεγκτές οχημάτων

Λογισμικό προγραμματισμού για ελεγκτές οχημάτων

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνηθισμένους Η/Υ με Windows
  • Εύκολη δικτύωση μέσω διαύλου CAN
  • Λογισμικό με τυποποιημένο interface με τεχνολογία DDE ή OLE
  • Interfaces υψηλής απόδοσης, π.χ. για δεδομένα GPS ή για μετάδοση μέσω FTP
  • Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη


Για ελεγκτές οχημάτων

Με τα εργαλεία προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3 για συστήματα ελέγχου κινητών μηχανημάτων εργασίας, ο προγραμματιστής έχει στη διάθεσή του διάφορες γλώσσες προγραμματισμού για τη γρήγορη υλοποίηση και διαχείριση έργων. Το πακέτο ολοκληρώνεται με μια ισχυρή μονάδα απεικόνισης για τη γραφική απεικόνιση λειτουργιών μηχανών και εγκαταστάσεων.
Το πρόγραμμα επιτρέπει τον ολοκληρωμένο χειρισμό των συστημάτων ελέγχου ifm.
Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω μιας τυποποιημένης σειριακής διασύνδεσης ή μέσω διασύνδεσης υπολογιστή CAN.
Το λογισμικό υποστηρίζει τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων επικοινωνίας του συνδεδεμένου συστήματος ελέγχου, τον προγραμματισμό του συστήματος ελέγχου σε μια γλώσσα PLC σύμφωνα με το πρότυπο, και τη διάγνωση / απεικόνιση των διαθέσιμων δεδομένων στο σύστημα ελέγχου.