1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Λογισμικό
  4. Λογισμικό προγραμματισμού

Λογισμικό προγραμματισμού

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνηθισμένους Η/Υ με Windows
  • Εύκολη δικτύωση μέσω διαύλου CAN
  • Διαμόρφωση των κύριων και εξαρτώμενων μονάδων AS-i με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
  • Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη

Λογισμικό προγραμματισμού

Μηχανές, εγκαταστάσεις και κινητά μηχανήματα εργασίας χρειάζονται οπωσδήποτε λογισμικό. Συνεπώς ο χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του προσαρμοσμένα μεταξύ τους και εύχρηστα προγράμματα για τη δημιουργία λογισμικού, την παραμετροποίηση και την τηλεσυντήρηση.
Με τα εργαλεία προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3, ο προγραμματιστής έχει στη διάθεσή του διάφορες γλώσσες προγραμματισμού για τη γρήγορη υλοποίηση και διαχείριση έργων. Το πακέτο ολοκληρώνεται με μια ισχυρή μονάδα απεικόνισης για τη γραφική απεικόνιση λειτουργιών μηχανών και εγκαταστάσεων.