1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Λογισμικό
  4. Λογισμικό OPC Server
  5. Για 1D/2D αναγνώστες κωδικών

Λογισμικό OPC Server για 1D/2D αναγνώστες κωδικών

  • Απλή ενσωμάτωση δεδομένων με χρήση τυπικού OPC interface
  • Υποστηρίζει τις προδιαγραφές OPC Data Access 1, 2, 3 και OPC XML-DA Windows
  • Υποστηρίζει αναζήτηση βάσει namespace
  • Απλή διαμόρφωση δικτύου χάρη στο OPC tunnel
  • OPC Store και Forward σε περίπτωση σφαλμάτων δικτύου


Για αναγνώστες κωδικών 1D/2D

Το λογισμικό διακομιστή OPC παρέχει μια διασύνδεση για την τυποποιημένη ενσωμάτωση των δεδομένων του αναγνώστη κωδικών 1D/2D της ifm σε ένα υπερκείμενο σύστημα. Οι άδειες λογισμικού χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συσκευών που υπάρχουν στο δίκτυο.
Διαφορετικά προγράμματα OPCClient επεξεργάζονται τα δεδομένα που παρέχονται μέσω OPC, επιτρέποντας διάφορα σενάρια εφαρμογών.
Για τον αναγνώστη κωδικών, το λογισμικό διακομιστή OPC προσφέρει την τυποποιημένη πρόσβαση στα αποκωδικοποιημένα αποτελέσματα ανάγνωσης, καθώς και διάφορες παραμέτρους.