1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Λογισμικό
  4. Λογισμικό OPC Server

Λογισμικό OPC Server

Λογισμικό διακομιστή OPC

Το λογισμικό διακομιστή OPC παρέχει μια διασύνδεση για την τυποποιημένη ενσωμάτωση των δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης VSE και του αναγνώστη κωδικών της ifm σε ένα υπερκείμενο σύστημα. Οι άδειες λογισμικού χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συσκευών που υπάρχουν στο δίκτυο.
Διαφορετικά προγράμματα OPCClient επεξεργάζονται τα δεδομένα που παρέχονται μέσω OPC, επιτρέποντας διάφορα σενάρια εφαρμογών.
Σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE μπορούν να διαβαστούν και να περιγραφούν διαμορφωμένες χαρακτηριστικές τιμές κραδασμών και παράμετροι επιτήρησης όπως σημεία μεταγωγής ή σήματα στροφών ενεργοποιητών.
Και για τον αναγνώστη κωδικών, το λογισμικό διακομιστή OPC προσφέρει την τυποποιημένη πρόσβαση στα αποκωδικοποιημένα αποτελέσματα ανάγνωσης, καθώς και διάφορες παραμέτρους.