1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IIoT software
  4. Parameter setting software
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Ομοιόμορφη ρύθμιση και απεικόνιση παραμέτρων για όλους τους αισθητήρες IO-Link
  • Απλή, σαφής αναπαράσταση των τιμών διεργασίας
  • Μειωμένος χρόνος ρύθμισης
  • Γραφική απεικόνιση των τιμών διεργασιών
  • Επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση της μονάδας

LR DEVICEΓια αισθητήρες IO-Link

Το LINERECORDER SENSOR είναι ένα λογισμικό για την εύχρηστη Online και Offline παραμετροποίηση των αισθητήρων IO-Link μέσω προσαρμογέα USB. Επιτρέπει την ενιαία παραμετροποίηση και απεικόνιση όλων των αισθητήρων και ενεργοποιητών μέσω διασύνδεσης IO-Link.
Στις βασικές λειτουργίες περιλαμβάνονται η εισαγωγή IODD και η αυτόματη αναγνώριση των συνδεδεμένων συσκευών. Η συνοπτική απεικόνιση των ρυθμιζόμενων παραμέτρων επιτρέπει τον εύκολο καθορισμό της λειτουργίας συσκευής. Τα σύνολα παραμέτρων μπορούν να αποθηκευτούν και να μεταδοθούν. Για την τεκμηρίωση μπορούν να αρχειοθετηθούν και με τη μορφή αρχείων pdf. Οι τιμές διεργασιών απεικονίζονται γραφικά κατά τη διάρκεια της θέσης σε λειτουργία. Αυτό διευκολύνει τον χρήστη στη βελτιστοποίηση των παραμέτρων για την εκάστοτε περίπτωση εφαρμογής και διασφαλίζει έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.