1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Λογισμικό
  4. Παραμετροποίηση και λογισμικό λειτουργίας

Παραμετροποίηση και λογισμικό λειτουργίας

Λογισμικό παραμετροποίησης και χειρισμού

Το λογισμικό παραμετροποίησης και χειρισμού χρησιμεύει στη θέση σε λειτουργία, διαμόρφωση και παραμετροποίηση
αισθητήρων με συμβατότητα IO-Link, οπτικών αισθητήρων, καμερών και ηλεκτρονικών συστημάτων διάγνωσης για την επιτήρηση κραδασμών.
Στον τρόπο λειτουργίας «Παρακολούθηση» μπορεί να επιτηρηθεί η λειτουργία ενός αισθητήρα. Αυτό διευκολύνει σημαντικά τη θέση σε λειτουργία και παραμετροποίηση. Τιμές διεργασίας, εικόνες, τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων ή αποτελέσματα ανάγνωσης μπορούν να απεικονιστούν γραφικά.
Για τη διάγνωση διατίθεται συχνά ένας τρόπος λειτουργίας «Σέρβις». Η θύρα σέρβις παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα εμφάνισης αναφορών και αποθήκευσης του ιστορικού των συνόλων παραμέτρων, δεδομένων μέτρησης και καταγραφών, εκτέλεσης στατιστικών αξιολογήσεων και εμφάνισης των τελευταίων εικόνων ανάγνωσης καλών ή σκάρτων προϊόντων από τον αισθητήρα.