1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Λογισμικό
  4. Παραμετροποίηση και λογισμικό λειτουργίας

Παραμετροποίηση και λογισμικό λειτουργίας

  • Εύκολη ρύθμιση των αισθητήρων
  • Ρύθμιση παραμέτρων με τρόπο φιλικό προς το χρήστη
  • Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη

Λογισμικό παραμετροποίησης και χειρισμού

Το λογισμικό παραμετροποίησης και χειρισμού χρησιμεύει στη θέση σε λειτουργία, διαμόρφωση και παραμετροποίηση
αισθητήρων με συμβατότητα IO-Link, οπτικών αισθητήρων, καμερών και ηλεκτρονικών συστημάτων διάγνωσης για την επιτήρηση κραδασμών.
Στον τρόπο λειτουργίας «Παρακολούθηση» μπορεί να επιτηρηθεί η λειτουργία ενός αισθητήρα. Αυτό διευκολύνει σημαντικά τη θέση σε λειτουργία και παραμετροποίηση. Τιμές διεργασίας, εικόνες, τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων ή αποτελέσματα ανάγνωσης μπορούν να απεικονιστούν γραφικά.
Για τη διάγνωση διατίθεται συχνά ένας τρόπος λειτουργίας «Σέρβις». Η θύρα σέρβις παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα εμφάνισης αναφορών και αποθήκευσης του ιστορικού των συνόλων παραμέτρων, δεδομένων μέτρησης και καταγραφών, εκτέλεσης στατιστικών αξιολογήσεων και εμφάνισης των τελευταίων εικόνων ανάγνωσης καλών ή σκάρτων προϊόντων από τον αισθητήρα.