1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Λογισμικό

Λογισμικό

Λογισμικό

Μηχανές, εγκαταστάσεις και κινητά μηχανήματα εργασίας χρειάζονται οπωσδήποτε λογισμικό. Συνεπώς ο χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του εύχρηστα προγράμματα για τον χειρισμό, την παραμετροποίηση και την τηλεσυντήρηση προσαρμοσμένων μεταξύ τους και εύχρηστων προγραμμάτων.
Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει λογισμικό χειρισμού και παραμετροποίησης, λογισμικό διακομιστή OPC και εργαλεία προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3 για συστήματα ελέγχου προς χρήση σε κινητά μηχανήματα εργασίας.
Το λογισμικό ifm LINERECORDER αποτελείται από πολυάριθμες τυποποιημένες μονάδες λειτουργίας και χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής και διεργασίας - από την είσοδο εμπορευμάτων μέχρι την έξοδο εμπορευμάτων. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει μονάδες για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, την ιχνηλασιμότητα της διεργασίας και την καταγραφή των δεδομένων της μηχανής.
Το πακέτο ολοκληρώνεται με εφαρμογές για την παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία αισθητήρων IO-Link, συσκευών ανάγνωσης κωδικών 1D/2D, καμερών 3D και κεφαλών ανάγνωσης/ εγγραφής RFID καθώς και για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων διεργασίας.