1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές

Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές

  • Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
  • Τεχνολογία σύνδεσης που πληροί το πρότυπο M12 (EN 61076)
  • Με πιστοποιητικό δοκιμών τύπου EC για τα εξαρτήματα
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
  • Στερέωση με παξιμάδι έναντι κρούσεων και δονήσεων και προστασία κατά των δονήσεων με πριονωτό περίγραμμα

Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές

Χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

Για την αποφυγή του κινδύνου έκρηξης ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές για τα ηλεκτρικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.
Τα συστήματα σύνδεσης της ifm ειδικά για τις εφαρμογές αυτές πληρούν τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων και συνεπώς επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Ειδικά οι κονέκτορες της σειράς EVC ελέγχθηκαν με κρουστική ενέργεια 4Joule. Για την τήρηση των απαιτήσεων πρέπει για παράδειγμα το παξιμάδι του κονέκτορα να βιδωθεί με τόση δύναμη πάνω στον αισθητήρα, ώστε να μην είναι εφικτό το άνοιγμα με το χέρι.
Η γκάμα προϊόντων της ifm για εφαρμογές σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης περιλαμβάνει θηλυκούς κονέκτορες, αρσενικούς κονέκτορες και καλώδια σύνδεσης του τύπου M12. Χάρη στην προστασία από κραδασμούς, οι συνδέσεις είναι ανθεκτικές στις κρούσεις και στις δονήσεις ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον.