1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Για χρήση σε εργαλειομηχανές, ψυκτικά και λιπαντικά
  5. Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

Καλώδια σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα για χρήση σε εργαλειομηχανές, ψυκτικά και λιπαντικά

  • Αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν η τοποθέτηση γίνεται χωρίς εργαλεία
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
  • Στερέωση με παξιμάδι έναντι κρούσεων και δονήσεων και προστασία κατά των δονήσεων με πριονωτό περίγραμμα
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό
  • Υψηλή αντοχή του υλικού σε λάδια και λιπαντικά

Καλώδια σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα για χρήση σε εργαλειομηχανές, ψυκτικά και λιπαντικάΑρσενικοί κονέκτορες

Αρσενικοί κονέκτορες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών με ακροδέκτες σύνδεσης σε κεντρικούς διανομείς ή μονάδες σε συστήματα αυτοματισμού.
Οι συνδέσεις διανομέων και μονάδων διαθέτουν μόνιμη και αξιόπιστη στεγανοποίηση ακόμα και σε τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Διαθέτουν υψηλή προστασία στη διείσδυση υγρασίας και μεγάλη αντοχή υλικού έναντι διαβρωτικών υγρών.
Οι αρσενικοί κονέκτορες της σειράς ecolink EVC είναι ανθεκτικοί στα λάδια και λιπαντικά και συνεπώς ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε εργαλειομηχανές και στη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλου.