1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Για χρήση σε εργαλειομηχανές, ψυκτικά και λιπαντικά
  5. Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα για χρήση σε εργαλειομηχανές, ψυκτικά και λιπαντικά

  • Αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν η τοποθέτηση γίνεται χωρίς εργαλεία
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
  • Στερέωση με παξιμάδι έναντι κρούσεων και δονήσεων και προστασία κατά των δονήσεων με πριονωτό περίγραμμα
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό
  • Υψηλή αντοχή του υλικού σε λάδια και λιπαντικά


Θηλυκοί κονέκτορες

Οι θηλυκοί κονέκτορες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών με κονέκτορα σε συστήματα αυτοματισμού.
Οι συνδέσεις αισθητήρων και ενεργοποιητών διαθέτουν μόνιμη και αξιόπιστη στεγανοποίηση ακόμα και σε τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του ρακόρ. Χάρη στην προστασία από κραδασμούς, οι συνδέσεις είναι ανθεκτικές στις κρούσεις και στις δονήσεις ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Σε ορισμένες παραλλαγές υπάρχουν ενσωματωμένες λυχνίες LED στο σώμα λαβής για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία, οι οποίες είναι ευδιάκριτες ακόμα και σε έντονο φως.
Οι θηλυκοί κονέκτορες της σειράς ecolink EVC είναι ανθεκτικοί στα λάδια και λιπαντικά και συνεπώς ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε εργαλειομηχανές και στη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλου.